DAGER IGJEN
tripleA-outl

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.
logo_outline
back-to-top
Gå til
toppen

Fellesnemnd

De to kommunestyrene i Sandnes og Forsand har oppnevnt til sammen 12 representanter til fellesnemnda for Nye Sandnes.

Det følger av Inndelingslova §26 at det skal opprettes en fellesnemnd ved kommunesammenslåing. Hovedoppgavene for fellesnemnda er i §26 definert å være: «Samordne og ta seg av førebuinga av sammenslåinga». Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplan og med budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga er sett i verk». Det nyvalgte formannskapet overtar og skal avgi innstilling til bystyret om årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. «Nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane saka gjeld».

Fellesnemnda disponerer engangstilskudd og reformstøtte fra staten og skal sikre koordinering gjennom uttalelser til de to kommunenes kommune-, økonomi- og handlingsplaner. Fellesnemnda har ikke beslutningsmyndighet over driften i de eksisterende kommunene. Funksjonsperioden for Fellesnemnda går automatisk ut når det nye kommunestyret er konstituert etter valget 2019.

Sandnes

Stanley Wirak
Ap, Leder
Annelin Tangen
Ap
Oddny Helen Turøy
Krf
Pål Morten Borgli
FrP
Sofie Margrethe Selvikvåg
Sp
Thor Magne Seland
H
Tore Andreas Haaland
FrP

Forsand

Bjarte Sveinsvoll Dagestad
H, nestleder
Ole Tom Guse
Uavhengig
Tore Hans Mikkelson
Sp
Reidar Thu
Samlingslista
Udda Kjærvoll
Bygdalista
Fellesnemnd
(Fra venstre: Udda Kjærvold, Ole Tom Guse, Stanley Wirak, Bjarte S. Dagestad, Tore Andreas Haaland, Annelin Tangen, Sofie Margrethe Selvikvåg, Thor Magne Seland, Pål Morten Borgli, Tore Hans Mikkelson, Reidar Thu)

Varamedlemmer Fellesnemnda

Sandnes

Anne Gravdal
Ap
Arne Buchholdt Espedal
Ap
Erlend Kristensen
MDG
Inger-Lise Erga
FrP
Mangor Malmin
FrP
Martin S. Håland
Sp
Tove Frantzen
V

Forsand

Guro Heggemsnes Fløysvik
KrF
Morten Kristian Oaland
KrF
Tora Liv Thorsen
Sp
Torstein Haukalid
KrF
Arne Maudal
Felleslista
Gunleif Haukelid
Felleslista
Kåre Oaland
Felleslista
Paul Løland
Felleslista
Trond Haukelid
Felleslista