DAGER IGJEN
tripleA-outl

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.
logo_outline
back-to-top
Gå til
toppen

Om nye Sandnes

Stortinget har vedtatt at alle kommuner innen 1. juli 2016 skal gå gjennom sin egen struktur og vurdere om den er egnet for å møte framtidige behov. Det fremholdes at kommunenes oppgaver blir flere og mer komplekse, og utviklingen tilsier at flere kommuner kan være tjent med en ny struktur for å gi gode nok tjenester til innbyggerne. Les mer om kommunereformen. Kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet bygger blant annet på fellesutredningen om kommunestruktur med de åtte kommunene på Nord-Jæren og arbeidet med intensjonsavtale mellom Forsand, Strand og Hjelmeland kommuner. Dette Prinsippdokumentet er blitt til gjennom dialogmøtene som Forsand og Sandnes kommuner har hatt. Det viser mulighetene ved å opprette en ny kommune. Dokumentet legges til grunn for etablering av ny kommune.
 

Stortinget har følgende fire mål for å gjennomføre kommunereformen:

 
  1. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
  2. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  4. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling


Nyttige linker

  


Fakta


Folketallet i de to kommunene pr 01.01.2016 er 76.058 innbyggere, totalt 16 % av innbyggerne i Rogaland bor i disse to kommunene. Kommunene forvalter til sammen et areal på vel 1.084 km2 som utgjør 12 % av Rogaland fylke. Kommunen har store næringsområder som Ganddal godsterminal og Vagle næringspark. Kraftproduksjon, byggeråstoffer, betongindustri og landbruk er store næringer i verdiskapningen. Nasjonale turistmål som Preikestolen, Kjerag og Lysefjorden er lokalisert i kommunen. De to kommunene har til sammen 5.800 ansatte.

AREAL: 1084 km2

INNBYGGERE: 76.058