DAGER IGJEN
tripleA-outl

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.
back-to-top
Gå til
toppen

Kommunevåpen

Vinner av konkurransen

Torsdag 28. mars valgte juryen Visual Communication AS sitt forslag som vinner av konkurransen om å tegne kommunevåpen for nye Sandnes kommune. Du kan lese mer om vinnerforslaget her.
 


Konkurranseforløpet endres

Onsdag 6. mars vedtok ordfører i Sandnes kommune Stanley Wirak og ordfører i Forsand kommune Bjarte Sveinsvoll Dagestad at forløpet i konkurransen om å tegne det nye kommunevåpenet endres. Dette gjøres med hensyn til dagens situasjon, vedtatt grensejustering og videre prosesser for ny kommune. 

29. januar valgte juryen fem finalister i samarbeid med eksterne rådgivere innen grafisk design og heraldikk. Deretter skulle det holdes en rådgivende nettavstemning hvor innbyggerne skulle kunne stemme på sin favoritt, og til slutt skulle fellesnemda enes om en vinner.

Forløpet blir nå at juryen vil velge en vinner blant forslagene til de fem utvalgte finalistene, etterfulgt av en enkel seremoni med vinner av konkurransen og de fire øvrige finalistene.


Vil du tegne det nye kommunevåpenet?
Forsand og Sandnes skal slå seg sammen til en ny kommune fra og med 1. januar 2020. Kommunen skal hete Sandnes. Forsand og Sandnes kommuner inviterer med dette alle innbyggere, ansatte, næringsliv, lag, foreninger og aktører innen grafiske og kunstfaglige miljøer til å tegne forslag til kommunevåpen for nye Sandnes kommune. Fristen er 15. oktober 2018. Vinneren premieres med 25.000 kroner.
 

Hovedregler for dere som deltar i konkurransen:

 1. Motivet skal være Preikestolen
 2. Fargene bør gjengis rene, uten sjatteringer eller nyanser
 3. Motivet bør fylle skjoldflaten godt, være enkelt og uten for mange detaljer
 4. Motivet skal fremstilles som ren flatetegning uten perspektiver eller skyggelegging
 5. Motivet skal være enkelt å kjenne igjen i fart, på avstand og i lite format
 

Slik deltar du:

 1. Tegn et våpenskjold så stort som mulig innenfor et A4-ark.
 2. Fyll ut våpenskjoldet med Preikestolen og andre motiver som du mener bør symbolisere kommunen. Forslaget kan være en skisse – det er ideen som blir vurdert.
 3. Skriv en kort tekst som beskriver og begrunner hva du har foreslått.
 4. Arket/filen/bildet av tegningen må ikke inneholde tekst – skriv begrunnelsen og din kontaktinformasjon på en annen flate enn på tegningen. Tegningen skal kunne presenteres alene og anonymisert.
 5. Send inn: Tegning + begrunnelse + navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til: nyesandnes@sandnes.kommune.no. Elektroniske bidrag bør sendes som pdf. Dersom du ønsker å sende forslaget ditt via postgang, merk konvolutten med «Kommunevåpen nye Sandnes» og send den til: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Det er ingen begrensning på hvor mange forslag som kan leveres, men hvert forslag må sendes separat i egen e-post eller på papir.

 

Tomt kommunevåpen

Du kan skrive ut og tegne i disse malene:  


Frist

Forslagene må være levert innen 15. oktober 2018

 

Kontaktperson

Spørsmål kan rettes til Therese Hauger, prosjektleder for nye Sandnes: therese.hauger@sandnes.kommune.no / mobiltelefon 911 46 344.

 

Når fristen er ute

Etter at fristen er ute, vil juryen plukke ut og rangere 5 finalister.  Disse vil bli profesjonelt grafisk utformet av ekstern illustratør/grafisk designer, og presentert i en folkeavstemning på nett. Til slutt vil fellesnemnda velge en vinner. Både utvelgelsen i juryen og nettavstemningen vil være anonymisert.

 

Premiering

Vinneren av konkurransen premieres med kr 25 000
De øvrige fire finalister premieres med kr 5 000

 

Juryen består av

 • Stanley Wirak, ordfører i Sandnes kommune
 • Bjarte Sveinsvoll Dagestad, ordfører i Forsand kommune 
 • Tone Strømø, kultursjef i Sandnes kommune
 • Eva Landrè Meling, kulturleder i Forsand kommune

Juryen vil få profesjonell bistand og rådgiving fra fagpersoner innen grafisk design og heraldikk.

 

Tidsplan

15. oktober 2018: Frist for innsendelse av forslag.
29. januar 2019: Juryen velger og rangerer fem finalister.
5. november - 14. desember 2018*: De fem finalistene ferdigstiller sine forslag i samarbeid med illustratør/grafisk designer.
3. – 13. januar 2019*: Åpen, rådgivende nettavstemning.
Dato (første kvartal 2019): Fellesnemnda enes om en vinner.

28. mars 2019*: Juryen vil velge en vinner blant forslagene til de fem utvalgte finalistene.
8. april 2019*: En enkel seremoni med vinner av konkurransen og de fire øvrige finalistene.

*Datoer med forbehold om endringer.

 

Utvelgelse og presentasjon

 1. Komiteen er ikke forpliktet til å gi samtlige forslag individuell tilbakemelding.
 2. Samtlige innleverte forslag kan bli utstilt og presentert for offentligheten, uten at det godtgjøres ekstra. 
 3. Forslag som ikke er innkommet innen fristen, kan avvises.
 4. Ved tilnærmet like forslag, kan utvelgelse skje ved loddtrekning.
 

Rettigheter 

 1. Komiteen forbeholder seg retten til fortløpende å be om justeringer og tilpasninger på de innkomne forslagene. Dette inngår som en del av prosessen, og godtgjøres ikke ekstra. Justeringer kan også gjøres på eget initiativ av komiteens grafiske designer. 
 2. Alle rettigheter til vinnerforslaget overdras i sin helhet til kommunen. Våpenet skal i tillegg benyttes som kommunens segl, flagg, ordførerkjede samt inngå i kommunens profilprogram. 
 3. De fem foreslåtte finaleforslagene forplikter seg til å inngå midlertidig avtale med kommunen som regulerer alle forhold rundt rettigheter, bruksområder og godtgjøringer. Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, trekkes forslaget og andre forslag vurderes.