DAGER IGJEN
tripleA-outl

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.
logo_outline
back-to-top
Gå til
toppen

Høringer - Forskrifter og gebyrer

Forsand og Sandnes kommuner blir til nye Sandnes kommune 1.1.2020. Forsand og Sandnes kommuners lokale forskrifter vil da opphøre og det er derfor utarbeidet forslag til nye lokale forskrifter for den sammenslåtte kommunen.

Her vil dere finne informasjon om forskrifter og gebyrer som er lagt ut til høring. Høringene annonseres også i lokalavisene.


 
 1. Forslag til ny forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning
  -Høringsbrev (PDF)
  -Forslag til ny forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning (PDF) 
  -Saksfremstilling (PDF)
  -Saksprotokoll (PDF)

  Høringsfrist: onsdag 27. november 2019
  Høringssvar og kommentarer sendes til postmottak@sandnes.kommune.no

   
 2. Forslag til ny forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjemsavdelinger i bo- og aktivitetssenter
  -Høringsbrev (PDF)
  -Forslag til ny forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjemsavdelinger i bo- og aktivitetssenter (PDF)

  Høringsfrist: fredag 15. november 2019
  Høringssvar og kommentarer sendes til postmottak@sandnes.kommune.no

   
 3.  
Etter høringene vil forslagene til nye forskrift bli lagt frem til behandling i kommunestyret for nye Sandnes kommune.

Etter endelig vedtak vil forskriftene bli publisert i Norsk Lovtidend, samt at både forskrift og gebyrregulativ vil bli gjort tilgjengelig på den nye kommunens hjemmesider. Forskriftene vil tre i kraft den 01.01.2020.