DAGER IGJEN
tripleA-outl

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.
logo_outline
back-to-top
Gå til
toppen

Høringer - Forskrifter og gebyrer

Forsand og Sandnes kommuner blir til nye Sandnes kommune 1.1.2020. Forsand og Sandnes kommuners lokale forskrifter og retningslinjer vil da opphøre og det er derfor utarbeidet forslag til nye lokale forskrifter og retningslinjer for den sammenslåtte kommunen.

Her vil dere finne informasjon om forskrifter, gebyrer og retningslinjer som er lagt ut til høring. Høringene annonseres også i lokalavisene.


 
 1. Forskrift om lukningstidene for serveringssteder i nye Sandnes kommune

  Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, inviteres til å gi innspill til ny forskrift om lukningstidene for serveringssteder i nye Sandnes kommune. Link til gjeldende forskrift følger nedenfor, og høringsinstansene bes særlig om å uttale seg, dersom de har innspill til endringer av gjeldende forskrift. 

  Gjeldende forskrift trådte i kraft 27.02.1998. Bakgrunnen for at forskriften nå sendes på høring er at Sandnes og Forsand kommune slår seg sammen med virkning fra 01.01.2020. Gjeldende forskrift vil gjelde frem til ny forskrift trer i kraft.

  Høringsfristen er 1. februar 2020. Kommunestyret i nye Sandnes kommune vil i etterkant av dette behandle forskrift om lukningstidene for serveringssteder i nye Sandnes kommune.

  Gjeldende forskrift finnes på følgende her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/1997-12-16-1479

  Spørsmål om denne høringen kan rettes til Rune Kanne eller Merete Jensen Sunnarvik på e-post:

  rune.kanne@sandnes.kommune.no
  merete.jensen.sunnarvik@sandnes.kommune.no

  Høringsuttalelser kan sendes på samme e-post. Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelsene vil være offentlige.

   
 2. Høring – Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger bevillingsperioden 1. juli 2020 – 30. juni 2024

  Sandnes kommune skal i forbindelse med ny bevillingsperiode for salgs- og skjenkebevillinger som starter 1. juli 2020 utarbeide nye retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger. Retningslinjene regulerer hvem som kan få salgs- og skjenkebevillinger i Sandnes, salgstider for øl, skjenketider m.m. 

  Høringen sendes til alle med salgs- og skjenkebevilling i Sandnes pr dags dato, samt til politiet, skjenkekontrollen, helse- og sosialtjenester ved fagstab, næringsforeningen, vertskapet i Sandnes. Også andre som ønsker å komme med uttalelse til retningslinjene kan gjøre det. Link til gjeldende retningslinjer følger nedenfor, og høringsinstansene og andre bes særlig om å uttale seg, dersom de har innspill til endringer av gjeldende retningslinjer.

  Høringsfristen er 1. februar 2020. Kommunestyret i nye Sandnes kommune vil i etterkant av dette behandle retningslinjer for ny bevillingsperiode for salgs- og skjenkebevillinger (1. juli 2020 – 30. juni 2024).

  Gjeldende retningslinjer finnes på følgende her: https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/bevillinger/retningslinjersalgsskjenkebevillinger.pdf

  Spørsmål om denne høringen kan rettes til Rune Kanne eller Line Andreassen på e-post:

  rune.kanne@sandnes.kommune.no
  line.andreassen@sandnes.kommune.no

  Høringsuttalelser kan sendes på samme e-post. Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelsene vil være offentlige.
Etter høringene vil forslagene til nye forskrift bli lagt frem til behandling i kommunestyret for nye Sandnes kommune.

Etter endelig vedtak vil forskriftene bli publisert i Norsk Lovtidend, samt at både forskrift og gebyrregulativ vil bli gjort tilgjengelig på den nye kommunens hjemmesider. Forskriftene vil tre i kraft den 01.01.2020.