DAGER IGJEN
tripleA-outl

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.
logo_outline
back-to-top
Gå til
toppen
22.04.2018 18:01
Dokumenter
Del

Organisasjonsstrukturen ble vedtatt

Hovedstrukturen i nåværende Sandnes kommune med sju tjenesteområder blir videreført.

På siste møte i Fellesnemnda tirsdag 17. april var organisasjonsstrukturen i Nye Sandnes kommune en av sakene som ble behandlet.
Føringer i vedtatt omstillingsavtale innebærer at hovedstrukturen slik den er i nåværende Sandnes kommune, med inndeling i syv tjenesteområder blir videreført. Det ble vedtatt at rådmannen for Nye Sandnes kommune skal utrede og presentere hvilke organisatoriske endringer som bør gjennomføres for å sikre en hensiktsmessig organisering som er tråd med vedtatt prinsippdokument og for å ivareta samtlige oppgaver og tjenester i den nye kommunen.
Rådmannen i Nye Sandnes kommune skal fremme sak for Fellesnemnda om
lokalisering av funksjoner i Forsand og i Sandnes på bakgrunn av vedtatt prinsippdokument.
DSC_0699